Malazgirtten Bugüne Anadolu Türk Sanatı

Malazgirtten Bugüne Anadolu Türk Sanatı

1071 Yılı biz Türkler için önemli bir tarih. Anadolunun kapısının açıldığı tarih olarak önemli yer edinmekle beraber, aslına bakılacak olursa Türklerin Anadolu ile bağlarının bu tarihten önce de var olduğunu söylemek gerekir. 1064 Yılında Ani fethedilmiş, Türk mimarisinin bu topraklarda varlığını simgeleyen Menüçehr camisi yapılmıştır. Bu aynı zamanda bize Anadolu Türk mimarisinin, Asya Türk mimarisinden etkilendiği ya da etkisini halen muhafaza ettiğini gösteren bir örnek olmuştur.

Ani ve Malazgirt ile başlayan serüven böylece Türklerin İslamı kabulünün etkisini günümüze kadar korumuştur. Osmanlı devrinde gelişme gösterecek merkezi planlı Türk mimarisinin ilk denemeleri Orta Asya eyvanlı avlulu şema Osmanlılara kadar olan evrede etkisini kaybetmemeiştir.

Konu açıklaması; Malazgirtten bugüne Anadolu Türk sanatı. Anadoluda ilk cami nerede yapıldı.

0 yorum :

 
Created By SoraTemplates| Distributed By